Muqaddimah...

'Di daerah ini aku menghitung debur ombak nan deras berlari
Semakin buih dijulang, semakin aku sangat rindu dan syahdu memikir jalan pulang
Wahai diri usah leka lagi...padatkan bekalan buat dibawa pergi
Dengan satu janji padaMu Rabbi..
Yang aku begitu akur dipinjamkan ke sini
Dan akan pulang bila sampai waktunya nanti
Hanya kupohon padaMu ya Rabb...
Tetapkan iman di dadaku dalam kembara sejuta liku ini
Lorongkan hatiku ke daerah kehambaan
Bermuhasabah, menginsafi betapa hinanya diriku di sisiMu ya Rabb...'
"Salam perkenalan dan salam perjuangan diucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang dikasihi atas kesudian antum meluangkan masa menziarahi dan menghayati blog yang tidak seberapa ini..."
~ibnuahmad~

TARBIYYAH ISLAMIAH DAN KEPENTINGANNYA KEPADA PEMUDA ISLAM

TARBIYYAH ISLAMIAH DAN KEPENTINGANNYA KEPADA PEMUDA ISLAM

1.0 MUQADDIMAH
Tidak dinafikan bahawa tarbiyyah Islamiah memainkan peranan yang penting dalam memberikan kefahaman yang benar dan jitu tentang Islam .Ini adalah kerana Islam yang dianuti dan diyakini ini sepatutnya difahami dengan fahaman yang syamil dan meliputi semua aspek kehidupan manusia dengan ianya (الدين المنهج ) yang diturunkan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat .Justeru itu demi menepati kehendak yang suci lagi murni tersebut maka fikrah tarbiyyah Islamiah syamilah itu sepatutnya dimanfaatkan oelh syabab Muslim yang meletakkan Allah sebagai Khaliqnya dan Rasulullah sebagai (قدوة ) .Seterusnya kefahaman yang telah meresap ke dalam jiwa tersebut dapat dialirkan dan disebarkan ke dalam masyarakat bertujuan untuk mengamat mereka ke arah memberi al-‘Ubudiyyah dan wala ‘ hanya kepada Allah semata-mata .

2.0 DEFINISI TARBIYYAH
Sesuatu method yang terbaik yang mampu berinteraksi bersama fitrah manusia dikemukakan samada arahan secara langsung ( perkataan ) atau tidak secara langsung ( قدوة ) bertujuan mengubah ke arah yang lebih baik melalui dan menepati minhaj dan wasilah yang tertentu .

3.0 MATLAMAT TARBIYYAH ISLAMIAH

Tarbiyyah Islamiah mempunyai tujuan –tujuan asas dan kepentingannya yang tersendiri .Di antara matlamat tersebut :
3.1Pengabdian diri kepada Allah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah S.A.W وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاريات 56
Maksudnya : “ Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadah kepadaKu”

3.2Menjadi khalifah Allah di muka bumi
Firman Allah :اني جاعل في الأرض خليفة البقره 30
Maksudnya : “Sesungguhnya Aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi ”

3.3Taaruf di kalangan manusia
Sebagaimana Allah berfirman : يأ يها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الحجرات 30 Maksudnya : “Wahai manusia Aku menjadikan kamu lelaki dan perempuan serta berbangsa –bangsa dan berpuak –puak supaya kamu saling kenal mengenali di antara satu sama lain ”
Faktor di atas merupakan matlamat asas kepada Tarbiyyah Islamiah dan di sana masih banyak lagi matlamat –matlamat lain mengikut pendekatan wasilah tarbiyyah yang dibawa .

4.0 FAKTOR KEJAYAAN TARBIYYAH

4.1 Keyakinan yang teguh , bahawa tarbiyyah adalah satu–satunya wasilah yang dapat mengubah masyarakat dan seterusnya membentuk petugas dakwah supaya dapat bergerak dalam masyarakat .

4.2 Adanya Manhaj Tarbiyyah yang mempunyai matlamat tertentu , perancangan –perancangan yang tertentu , sumber yang jelas , bersifat syumul dan mempunyai kaedah dan pendekatan yang berbagai di mana ianya ditegaskan di atas falsafah kefahaman yang terang dan dicedok terus dari ajaran Islam yang tulen .

4.3 Dijawat sebilangan Murabbi yang Ikhlas , berkemampuan dan amanah dalam melakukan tugas mereka .
Dengan adanya faktor –faktor kejayaan tersebut pasti akan lahir satu ketamadunan manusia yang bersifat rabbani dan mempunyai ketinggian akhlak, mengumpulkan antara ilmu dan iman, antara kebendaan dan maruah, mengimbangi antara dunia dan akhirat di samping menjaga nilai dan kehormatan manusia .

5.0CIRI –CIRI TARBIYYAH ISLAMIAH

Antara keistimewaan Tarbiyyah Islamiah itu mempunyai beberapa ciri khusus yang tidak terdapat pada sistem tarbiyyah yang lain , kerana ia merupakan satu bentuk tarbiyyah yang diasaskan di atas prinsip aqidah yang mendapat suluhan dari Wahyu Ilahi . Antara ciri tersebut ialah :

5.1 Ketuhanan (Rabbani)
Ciri Ketuhanan atau Keimanan dalam Tarbiyyah Islamiah merupakan ciri terpenting kerana tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman kepada Allah .Hakikat Keimanan bukanlah hanya kata –kata yang diucap dengan lidah semata –mata .Tetapi ianya merupakan suatu hakikat yang meresap ke dalam akal , mempengaruhi perasaan dan menggerakkan kemahuan , bahkan ianya merupakan keyakinan hati yang dibuktikan kebenarannya dengan amal perbuatan .
Firman Allah :انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم ير تابو ا وجاهد و ا با موالهم وانفسهم في سبيل لله اولئك هم الصا دقون الحجرات 15
Maksudnya : “Sesungguhnya orang –orang yang beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul kemudian mereka tidak ragu –ragu serta mereka berjuang dengan harta benda mereka pada jalan Allah , mereka itulah orang benar.”

Sesungguhnya tunggak Tarbiyyah Rabbaniah adalah hati yang hidup .Sentiasa berhubung dengan Allah , meyakini pertemuan denganNya dan hisab , mengharapkan rahmat dan takut kepada siksaan , kerana hakikat manusia adalah terletak pada kebersihan jiwa dan kesejahteraan hatinya .

5.2Sempurna dan lengkap
Di antara sifat –sifat Tarbiyyah Islamiah itu yang mana ianya mestilah syumul sebagaimana syumulnya Islam .Ia tidak boleh ditumpukan kepada aspek kerohanian dan akhlah sahaja, seperti penumpuan yang dinyatakan oleh bidang tasauf dan akhlak tanpa menafikan bahawa itu juga adalah wajib
Ia tidak boleh ditumpukan kepada aspek mengemukakan teori akliah ( عقليه ) sahaja seperti penumpuan yang dibincangkan oleh ahli falsafah, dengan menyedari bahawa akal juga mempunyai peranannya, meliputi roh dan jasad, hati dan akal, akhlak dan sikap, yang menjadi bekalan di masa senang dan susah, gembira dan derita, damai dan perang yang memungkinkan seorang itu menghadapi
segala cabaran dalam diri dan masyarakat.
Oleh itu, Tarbiyyah mestilah meliputi Tarbiyyah Rohaniyyah, tarbiyyah Ijtima’iah dan sebagainya berdasarkan kesyumulan Islam dalam aspek akidah dan kaedah, syariah dan nizam (نظام)

5.3Kesederhanaan (الوسطية ) dan Keseimbangan
Kaum muslimin merupakan umat pertengahan di kalangan umat , dan Islam agama pertengahan di antara agama yang lain .Ahli Sunnah merupakan golongan pertengahan di antara firqah .Oleh itu , pemuda –pemuda Islam mestilah menjaga keseimbangan antara akal dan perasaan , antara benda dan roh , antara teori dan praktik , antara individu dan masyarakat , antara mesyuarat dan taat .
Sesuai dengan ini Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 143:
Maksudnya: Dan demikianlah Kami jadikan kamu suatu ummah pertengahana supaya kamu menjadi saksi (Pemberi keterangan ) kepada manusia dan rasul menjadi saksi kepada kamu.

Justeru, tarbiyah Islamiyah amat mementingkan masalah kesederhanaan dan keseimbangan mendidik individu dan masyarakat muslim bagi melahirkan sesuatu generasi mukmin yang terbaik serta terpilih sebagai tentera agama Allah ini.

5.4 Al-Ukhuwwah Al-Islamiyah
Tarbiyah Islamiyah yang mengutamakan persoalan persaudaraan. Addaiyah Al-Islamiyah Abdullah Al-Khatib pernah menyebut dalam memperkatakan konsep Al-Ukhuwwah itu, antara lain katanya:
Al-Ukhuwwah dalam Islam bukanlah semata-mata percakapan di lidah sahaja atau biukanlah ia sesuatu percakacapan yang kosong semata-mata , tetapi ia merupakan ikatan hati dan jiwa melalui ikatan yang paling mahal daripada ikatan yqang lain dan ukhuwwah itu saudara kepada keimanan, manakala perpecahan itu saudara kepada keekufuran dan kekuatan utama umat Islam adalh berpunca daripada kekuatan perpaduan sedangkan perpaduan(وحدة) ini tidak lahir melainkan wujudnya kasih sayang yang semata-mata kerana allah dan sekurang-kurangnya peringkat ukhuwwah itu berlapang dada manakala setinggi-tinggi ialah mengutamakan sahaabtnya lebih dari diri sendiri.

6.0 PEMBAHAGIAN TARBIYYAH ISLAMIYAH

Di antara sifat-sifat khusus tarbiyah Islamiyah hendaklah tarbiyah tersebut melaksanakan ke semua aspek kehidupan manusia demi melahirkan suatu umat pilihan yang terbaik untuk membersihkan muka bumi Allah ini daripada segala bentuk penyelewengen. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110:
Maksudnya: kamu adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh melakukan kebaikan dan menegah dari melakukan kemungkaran.

6.1 Tarbiyah Ruhiyah
Persoalan roh dalam Islam mempunyai kedudukasn yang tinggi di sisi Allah SWT, walaupun manusia mempunyai kejadian yang hampir sama dengan makhluk lain dari segi pembentukan anggota badan dan kehidupan, namun manusia mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat padqa makhluk yang lain di mana Allah meniupkan roh kepada kejadian manusia seterusnya menjadikan manusia makhluk yang unggul dan mempunyai kemuliaan di sisi Allah berbanding dengan makhluk yang lain.
Firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 29:
Maksudnya: Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadian serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaan-Ku, maka hendaklah kamu tunduk merendahkan diri pada-Nya.

Oleh itu, Islam memberikan penumpuan yang serius dalam mendidik rohani kerana melalui pendidikan inilah yang akan bertunjangnya keimanan yang mendalam dan aqidah yang kukuh di dalam seorang muslim. Di antara amaln yang boleh memberi peningkatan dan kesuburan di dalam pembersihan rohani adalah seperti solat pada waktu malam ( قيام الليل ) serta melakukan amalan-amalan sunat yang lain.

6.2 Tarbiyyah Ahklaqiyyah
Pendidikan akhlak menjadi tunggak kepada pembentukkan peribadi muslim. Dan syarat utama untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Sememangnya masyarakat tidak mahu melihat pendukung agama Allah yang buruk syakhsiah samada dari segi percakapan atau perbuatan di dalam menjalankan kehidupan seharian.

Untuk melakukan perubahan yang besar itu, maka beberapa sudut perlulah diberi perhatian yang serius bagi menentukan berjaya atau tidaknya tarbiyyah ini :

a) Ilmu
Syakhsiah yang soleh dan mustaqimah merupakan kehasilan daripada ilmu. Manakala ilmu pula mempunyai hubung kait yang rapat dengan masalah keimanan. Allah berfirman :

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ( المجادلة 11 )
Sayyidina Umar pernah berkata : Perdalamilah ilmu pengetahuan sebelum kamu dijadikan pemimpin.

b) Taat menjadikan Rasullullah sebagai ( قدوة ) .
Rasulullah s.a.w merupakan ( أسوة حسنة ) dan ( صالحة ) kepada manusia semua zaman dan tempat. Oleh itu tengoklah firman Allah :
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة واذكر الله الاحزاب – 21

Pendakwah adalah orang yang sepatutnya mencontohi peribadi Rasulullah dalam semua aspek dan situasi samada dalam perkara ibadat, tawaddo’ (تواضع ) lemah lembut atau perkara yang berkaitan dengan syariat Allah.

c) Al-Aamirun Bilma’ruf Wan-Nahyu ‘ani-lmunkar.
Ia merupakan satu taklif daripadaAllah yang muncul dan terbit daripada Kitab Allah, As-sunnah dan Ijma’ itu sendiri.Firman Allah :

كنتم خير أمة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( ال عمران 110 (

Di dalam ayat di atas Allah menyebut beberapa ciri umat Islam, iaitu suatu umat yang beriman kepaad Allah, melakukan amal ma’ruf dan Nahyu ‘anil-munkar, dikeluarkan oleh Allah untuk melakukan kebaikkan di atas muka bumi dan melakukan dakwah terhadap seluruh manusia sama ada kafir musyrik atau derhaka selepas beriman.

6.3 Tarbiyyah ‘Uquliyyah
Tarbiyyah ‘Uquliyyah merupakan suatu bentuk pendidikan yang memberi pandangan serius terhadap ‘akal manusia dalam memberi pengisian dan menyediakan perkara-perkara yang mampu menyuburkan dan meyempurnakan akal fikiran tersebut sehinggalah ia berkemampuan melihat dan mengamati sesuatu dan seterusnya membuat suatu penganalisa dan pengajaran dalam perkara tersebut. Menyedari hakikat bahawa akal merupakan sebesar-besar nikmat Allah kepada manusia maka Islam menitikberatkan persoalan tarbiyyah itu dapat dilaksanakan melalui berbagai cara:

i- Membebaskan dan membersihkan akal daripada penyelewengan dan perkara-perkara khurafat.
ii- Merangka suatu program/ manhaj yang soleh bagi mentarbiyyah akal fikiran.

Antara wasilah-wasilah tersebut ialah :

a) Menyeru akal mengambil sebab-sebab ke arah keimanan.
b) Menyeru akal supaya pemerhati dan pemikir hikmat Allah dalam kejadian dan sistem peredaran dunia.
c) Menyeru akal supaya memikirkan tentang hikmat Allah dalam tasyri’ dan perundangan.

6.4 Tarbiyyah Jismiyyah
Tarbiyyah jismiyyah bermaksud mengorbankan usaha dalam mendidik kecenderungan manusia terhadap pertumbuhan dan kecerdasan tubuh badan serta pergerakkanya, menyusun dan menentukan bentuk-bentk pertumbuhannya samada yang berbentuk individu ataupun jamaie (secara ramai) sehingga kecerdasan tubuh dan pergerakkan yang lahir dari didikan tersebut akan memungkinkan seseorang menunaikan segala tugas dan tanggungjawab ke arah yang lebih baik.

Antara tujuan asas tabiyyah jismiyyah :
a) Kesihatan badan dan terhindar dari penyakit. Kesihatan badan mempunyai pengaruh terhadap jiwa dan akal. Tubuh yang lemah tidak mungkin dapat melakukan tugas ibadat dan dakwah dengan baik.
b) Kekuatan jasmani sekadar sihat dari penyakit adalah tidak mencukupi, malah badan mestilah mempunyai kekuatan untuk sanggup bergerak dengan cepat dan mudah.
Rasulullah bersabda :

المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف

6.5 Tarbiyyah Ijtia’iyyah
Tarbiyyah ijtima’iyyah bermaksud menjelaskan dan menentukan secara halus kedudukan atau pendidikan seseorang dalam suatu masyarakat di mana ia hidup bersamanya menjelaskan hubungan manusia dengan alam persekitaran, menggaris dan menentukan kaedah serta peraturan kemasyarakatan. Ini bertujuan mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, melazimkan manusia melalui peraturan tersebut ke arah mentaqarrub diri kepada Allah,seterusnya untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Amal untuk kebaikkan masyarakat merupakan sebahagian dari misi seorang muslim di dalam kehidupan. Al-Quran menunjukkanmisi dalam beberapa bidang, di antaranya ialah :
1) Bidang yang mengatur hubungan dengan Allah iaitu ibadat
2) Bidang yang mengatur hubungan dengan masyarakat iaitu amal kebaikan.
3) Bidang yang mengatur hubungan dengan musuh iaitu jihad.

Wasilah Tarbiyyah

Antara wasilah tarbiyyah yang utama ialah mrngadakan hubungan yangberkesan dengan kitab Allah, membaca, mengkaji dan memahami secara terperinci kerana ia akan membuka pintu hati dan menyuluh cahayanya ke setiap ruang kehidupan muslim. Sesungguhnya cahaya yang menerangi kegelapan, petunjuk kepada kesesatan, ubat yang menyembuhkan penyakit dan roh yang menghidupkan jiwa yang mati.

Begitu juga seseorang itu perlu sentiasa mengadakan hubungan yang rapat dengan sirah Rasulullah s.a.w. Antara lain ulama’ Islam telah menggariskan beberapa bentuk tarbiyyah, antaranya ialah nizam halaqah, muqayyam ( مقيم ) dan sebagainya. Kesemua wasilah tersebut mempunyai hubungkait di antara satu sama lain.

7.0 PENUTUP

Penjelasan mengenai tarbiyyah islamiyah dan kepentingannya kepada pemuda Islam ini menjelaskan fikrah tarbiyyah islamiyyah kepada syabab muslim agar ianya dapat direalisasikan di dalam kehidupan mereka sesuai dengan ikhwah dan akhawat bakal mujahid yang akan menjadi du’ah kepada agama ini.
Seterusnya supaya syabab muslim ini dapat berhadapan dengan kuasa mustakbirin khususnya dimana kuasa-kuasa tersebut sedang menaja dan memperkenalkan Nizam Alami Jadid ( Order Baru Dunia ). Pembunuhan yang berleluasa di negara-negara Islam pada masa kini muqaddimah kepada pakatan jahat mustakbirin tersebut tetapi sungguh pun demikian, janji Allah tetap benar. InsyaAllah KEMENANGAN ISLAM PASTI BERLAKU....

 

©2009 ~ibnuahmad addumyati~ | by TNB